‘Inzicht door ervaring’ begeleid jou in de volledige integrale aanpak van jouw burn out om je te helpen zo snel mogelijk weer te kunnen re-integreren. Uiteraard stemt Pascal de begeleiding op jouw en jouw specifieke situatie af. Ook begeleid ze de contacten met je werkgever en arbo-arts en neemt deze indien gewenst (deels) van je over.

Coaching en begeleiding bij burn out

Naar aanleiding van de positieve ervaring in de coaching van meerdere mensen met Overspannenheid of Burnout heeft Pascal een scholing op dit gebied gevolgd bij Samtosha (zie het boek de holistische aanpak van Burnout,Tanja de Bont en Fred Streefkerk). Hun visie blijkt goed aan te sluiten bij de integrale werkwijze van Pascal en de activiteiten met paarden versterken veel van de belangrijke pijlers in de aanpak van burnout. Zodoende heeft Pascal dit met succes weten te integreren in een traject dat voornamelijk bestaat uit het coachsessie met paarden aangevuld met enkele andere technieken en opdrachten.

Herstelfactoren in de integrale aanpak van burn out

intrgrale aanpak burnout- 'inzicht door ervaring'helpt

Er is aandacht voor de zes verschillende invalshoeken cq herstelfactoren van Samtosha

 • acceptatie
 • zelfinzicht
 • stofwisseling
 • balans inspanning en ontspanning
 • steun en omgeving
 • contact met lichaam en hart

Opbouw van de begeleiding

De eerste stap is de energie weer opladen. In deze fase is er o.a. aandacht voor beweging, dagritme, fysieke klachten, rustmomenten, voeding, identificeren van energiegevers en –nemers.Hoe eerder je er voor kiest om je te laten ondersteunen door ‘inzicht door ervaring’ hoe sneller je weer van start kunt met het hervatting van je werk!

Na voldoende herstel van energie wordt gestart met re-integratie. Daarbij helpen de Pascal en paarden o.a.de burnout te accepteren en inzicht te krijgen in de factoren die bijgedragen hebben aan het ontwikkelen van een burn out. Dit zorgt ervoor dat je zo snel als mogelijk op een verantwoorde manier het werk weer kan hervatten. Daarbij is het belangrijk te onderzoeken welke blokkades jij tegenaan loopt in de manier waarop jij met je (werk)situatie omgaat. Pascal is er in gespecialiseerd jou te helpen deze blokkades helder te krijgen en beschikt over een range van technieken (desgewenst met of zonder paarden) om deze blokkades echt op te lossen. Hierdoor ontstaat er ruimte voor jou ruimte om te zien wat je erin het leven nou echt toe doet voor jou en hoe je je werksituatie hiermee in lijn kunt brengen.

Deze herstelfactoren spelen bij jouw burn-out of overspannenheid allen, in meer of mindere mate, een belangrijke rol. Pascal verwijst door indien dat nodig is, bijvoorbeeld naar de huisarts of fysiotherapeut.

Succes factoren integrale aanpak burnout

De factoren die de begeleiding door ‘inzicht door ervaring’ zo effectief maken zijn

 • Je onderzoekt samen de blokkades die aan het licht komen door je burnout, maar waar je vaak al veel langer in je leven last van hebt en lost die echt op.
 • De coaching is op basis van de meeste recente wetenschappelijke ontwikkelingen en daardoor zeer krachtig en met blijven effect. De kans op een terugval is daardoor heel klein.
 • Pascal regelt directe afstemming met je werkgever en arbodeskundige
 • De eerste sessie wordt binnen 2 weken gepland, waardoor jouw proces van herstel snel van start zal gaan.
 • Door alle bovenstaande factoren zul je sneller terugkeren in het arbeidsproces en met nieuwe inspiratie je leven weer oppakken

De betrokkenheid van paarden in het coachtraject geven nog de volgende extra’s

 • De coaching met paarden biedt veiligheid en vertrouwen, waardoor het proces van inzicht en werken aan jezelf prettig en effectief verloopt.
 • De directe ervaring die de activiteiten met de paarden je biedt zorgt voor snelle acceptatie van de burn-out, de eerste stap naar herstel.
 • De feedback van de paarden is zacht, doch direct waardoor je deze makkelijk zult aannemen en het jouw proces versterkt.
 • Je ervaart in een veilige omgeving wat wel en niet werkt en krijgt alle ruimte om hiermee te experimenteren. Jouw nieuwe gedagsopties zul je daardoor direct oefenen en integreren.

Wanneer u meer wilt weten over de begeleiding en coaching bij burnout en overspannenheid door ‘inzicht door ervaring’ neem hier dan direct contact op