Ik vind uw privacy net zo belangrijk als uzelf. Daarom doe ik er alles aan om uw persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming te behandelen.

Privacy van uw contactgegevens op mijn website

De contactgegevens die u via een contactformulier op deze website aan mij verzendt, zal ik enkel zelf gebruiken om met u in contact te komen over een eventuele coachsessie of een coachtraject. Wanneer u uw mailadres achterlaat door het reageren op een bericht of door in te schrijven voor de nieuwsbrief zal ik uw mailadres in een beveiligde omgeving opslaan en enkel zelf gebruiken om u te informeren over bijvoorbeeld nieuwe diensten of aanbiedingen.

Ik sla uw persoonlijke gegevens op in een beveiligde database. Op al onze webpagina’s worden de gegevens die u met ons deelt via een beveiligde verbinding (SSL) naar ons verstuurd.

Privacy bij coachsessies en trajecten

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende coach een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
· zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
· er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende coach heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
· Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als het coachtrajact is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
· Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
· of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
· Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
• Uw naam, adres en woonplaats
• uw geboortedatum
• de datum van de behandeling
• een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘psychosociaal consult’
• de kosten van het consult