inzicht door ervaring is uw partner in de re-integratie van uw werknemer(s) met  een burn out.

Wist u dat een burn out niet vanzelf over gaat?  Zonder de juiste begeleiding geen re-integratie. Mogelijk zal uw werknemer dan één of meerdere jaren uit de running zijn.

‘Inzicht door ervaring’ is deskundig en ervaren in het begeleiden en de re-integratie van mensen met een burn out.

De combinatie van een integrale benadering aangevuld met de unieke kwaliteiten van het coachen met paarden maakt onze ondersteuning krachtig en zeer effectief. Het kenmerkt zich door:

  • een natuurlijke omgeving vol rust en ruimte
  • een sfeer van veiligheid en vertrouwen
  • afstemming op de persoon en zijn situatie
  • ruimte om bewust te ervaren en weer te voelen
  • coaching met paarden gecombineerd met andere inzichtgevende methodieken
  • Een snelle eerste afspraak, binnen 1 week na aanmelding
  • afstemming met u als werkgever en met bedrijfsarts/arbeidsdeskundigen.
  • ervaring leert dat circa tien tot vijftien sessies nodig zijn.

De begeleiding start met acceptatie van de burn out en energie herstel. Na voldoende herstel van energie wordt gestart met re-integratie. Tevens wordt gewerkt aan de veroorzakers van de uitval, zowel voor wat betreft inzicht als verwerking. Het doel is om zo snel als mogelijk op een verantwoorde manier het werk weer te hervatten. Hoe eerder gestart wordt met een traject bij ons hoe eerder weer gestart kan worden met hervatting van het werk.

Een snelle eerste afspraak na uitval en de support van de werkgever bevorderen een eerdere terugkeer in het werk en daardoor minder ziekteverzuimkosten.