Signalen van Burnout

Signalen van burnout uiten zich op 7 verschillende gebieden. Een burnout heeft impact op velen delen en levensgebieden van de persoon en op de omgeving. De signalen de verschillende gebieden hangen vaak met elkaar samen. Dit maakt de integrale aanpak van een burnout zo belangrijk. Wanneer je alleen één of een paar deelgebieden aanpakt zal dit zorgen voor een vertraging of zelfs verhindering van herstel van de persoon.

Signalen van Burnout in gedrag

 • Hyperactiviteit,
 • Neiging tot agressief en gewelddadig gedrag,
 • Veel koffie drinken
 • Veel alcohol drinken
 • Veel roken
 • Veel of juist te weinig eten, anders dan normaal,
 • Veel last hebben van kleine ongelukken,
 • Op zoek gaan naar meer prikkels in het leven (bv uitdagende nieuwe hobby),
 • Terugtrekken,
 • Sarcastische opmerkingen maken,
 • Slaapproblemen.

Signalen van burnout in het gevoel

 •  Irritatie,
 • Geen plezier meer kunnen beleven
 • Gevoel van frustratie,
 • (onverklaarbare) boosheid,
 • Angst
 • Depressieve gevoelen
 • Achterdocht,
 • Machteloosheid.
 • Het gevoel de weg kwijt te zijn
burn-out signalen- inzicht door ervaring

Lichamelijke signalen van Burnout

 • Hoofdpijn,
 • Misselijkheid,
 • Gespannen spieren (bijv nek en rugklachten)
 • Duizelingen,
 • Op scherp staan,
 • Onrust,
 • Nerveuze tics,
 • (extreme) vermoeidheid,
 • Maagzweren,
 • Darmverstoppingen,
 • Versnelde hartslag,
 • Versnelde ademhaling (ademhaling gaat vaak oppervlakkig),
 • Hyperventilatie,
 • Menstruatie stoornissen en onregelmatigheden (soms blijft de menstruatie zelfs uit),
 • Potentiestoornissen,
 • Chronisch gevoel van totale uitputting,
 • Oververmoeid,

Signalen van Burnout in het denken

 • Dagdromen en fantaseren: een poging te ontsnappen aan de werkelijkheid,
 • Zorgelijke gedachten over (verandering in)functioneren
  • concentratie
  • geheugen
  • besluiteloosheid
  • presteren
 • Negatieve gedachten over zichzelf: ik ben waardeloos’, ‘ik kan niets’
 • Achterdochtige gedachten over anderen, zoals: ’ze doen dingen achter mijn rug om’
 • Agressieve gedachten in relatie tot anderen zoals: ‘ik kap ermee, ze kunnen allemaal oprotten, mij kan het niets meer schelen’
 • Extreem verantwoordelijkheidsgevoel: ‘als niemand het doet, moet ik het doen
 • Perfectionistisme
spanningshoofdpijn- inzicht door ervaring

Signalen van Burnout in onze verbeelding

 • Mijn lichaam voelt aan als steen,
 • Ik hang als een uitgezakte zoutzak op de bank,
 • Ik kom in de goot terecht,
 • Ik ben altijd de pispaal, ze moeten altijd mij hebben,
 • Ik zak als een mislukte pudding in elkaar.

Signalen van Burnout in relatie tot anderen

 •  Conflicten op het werk
 • Conflicten thuis, met de partner of andere gezinsleden
 • Terugtrekken uit sociale activiteiten,
 • Verminderde betrokkenheid bij het gezin, familie en vrienden.

Behandeling en begeleiding bij overspannenheid en burnout

Komen de klachten die jij hebt overeen met een groot deel van de hierboven beschreven symptomen? Neem dan altijd eerst contact op met de huisarts! Ook bij twijfel. Na vaststelling van Burnout of overspannenheid kan ‘inzicht door ervaring’ je helpen. Lees hier meer over hoe onze begeleiding bij Burnout en overspannenheid er uit ziet.