Wat is creativiteit?

Creativiteit is het vermogen om creatief te denken en te handelen, om bekende dingen anders te zien, nieuwe combinaties te maken en de wereld te vormen. Creativiteit is het verband zien tussen twee prikkels, die eigenlijk niets met elkaar te maken hebben. Als je een eerdere ervaring gebruikt om een geheel nieuwe oplossing te vinden voor een probleem, dan is dat creatief. Als een nieuwe gedachte zich aan je opdringt, die een vernieuwende aanpak mogelijk maakt, dan gaat het om creativiteit. Dat geldt voor elke handeling, elk product dat je kunt beetpakken en dat tot nu toe niet bestond.

creativiteit- 'inzicht door ervaring'

Een creatief persoon is handig in het vinden van nieuwe routes buiten bestaande wegen. Hij is daarom goed toegerust om staande te blijven in een veranderende wereld, en om zichzelf daarin een goede plek te verwerven.

Creativiteit kun je leren

Creativiteit heeft elk mens al van zijn geboorte in zich. Kinderen verdienen het om te leren hoe ze hun creativiteit ten volle kunnen ontplooien. Creativiteit is geen mysterieus talent, maar een keuze voor persoonlijke ontwikkeling. Je kunt het ontwikkelen; creatief denken, een creatieve houding en creatief gedrag. Creativiteit is niet voorbehouden aan ontwerpers en reclamemakers. Zij verrichten hard denkwerk, dat kun je leren en oefenen. Natuurlijk zijn sommige mensen gevoeliger voor het zien van nieuwe verbanden, maar iedereen heeft deze capaciteit in zich en kan daarin groeien.

Mindset voor Creativiteit

Erken jezelf als creatief wezen. Er zijn heel veel mensen die denken dat ze niet creatief zijn. Ze vinden hun ideeën gewoon, niet origineel etc. Weet dat elk idee creativiteit is! Het één is niet beter dan het ander. Wat voor jou gewoon is, kan voor een ander vernieuwend zijn.

Geef jezelf de tijd om te wennen. Je vertrouwde manier van denken is comfortabel, bekend en past je precies. Net als die heerlijke wandelschoenen, waar je het liefste op loopt. Op een andere manier gaan denken kan onwennig zijn en vreemd. Mogelijk zelfs beangstigend. Neem rustig de tijd om te wennen. Zie het als een nieuw paar schoenen, die je nog moet inlopen. Alleen door meters te maken, worden ze vertrouwd.

Alles kan. Creatief denken gaat in stappen: eerst zoveel mogelijk ideeën verzamelen: ook absurde, onlogische, onrealistische, vertrouwde, vreemde, dat wat je kan afkijken etc. Pas later komt het bundelen en trechteren van ideeën, waarbij je voorwaarden aanbrengt voor de “waardebepaling” van je idee. Ga in de eerste fase nooit censureren! Er is geen goed en fout, maar creativiteit, inspiratie en mogelijkheden.

Wees niet te snel tevreden, maar daag jezelf uit. De eerste reeks antwoorden, zijn antwoorden uit bekende denkpatronen. Door juist, als je niets meer weet, nog 1 tot 5 of 10 extra mogelijkheden te willen weten, leer je je denkpatronen te verruimen.

Ga tussentijds andere dingen doen. Door te stoppen met denken en je aandacht op iets anders te richten, ontstaan vaak nieuwe antwoorden

Creativiteit en ons brein

Wanneer je naar de werking van de hersenen kijkt is het niet vreemd dat we moeite hebben met creatief denken

creativiteit hersenen- 'inzicht door ervaring'

Logisch denken

  • 98 % van al je denkwerk
  • Patroonvolgend
  • Patroonversterkend

Creatief denken

  •  2 % van al je denkwerk
  • Patroondoorbrekend
  • Creëren van iets nieuws

Probleem maar tevens dè uitdaging: meestal komt de 2% pas aan de beurt als de 98% eruit is

10 tips om je creatief denkproces te stimuleren

Als je net lekker op gang bent met creatief denken, kan het toch gebeuren dat je ineens een blokkade hebt. Je weet even niet meer hoe je verder moet en je denkt niet meer in mogelijkheden. Heel vervelend! Gelukkig geef ik je hierbij 10 tips om je creatief denkproces te stimuleren. Deze helpen je verder.

Tip 1: Stop met denken dat je nu niet creatief bent!

Door te benadrukken dat je op dit moment niet meer flexibel kunt denken, leg je jouw focus daarop. Alles wat je aandacht geeft wordt groter, dus ook het niet-creatief zijn.

Tip 2: Doe iets totaal anders!

Je bent al de hele ochtend bezig met nieuwe ideeën te bedenken en je merkt dat je vastloopt in je creatieve denkproces. Stop dan met waar je mee bezig bent en doe even wat anders. Maak een praatje met je collega, haal een kop koffie of pak een taak op die andere kwaliteiten van je vraagt.

Tip 3: Zet muziek op of verander de muziek die je op hebt staan!

Muziek beïnvloedt je gemoedstoestand. Door de variatie van je muziekkeuze kan het een variatie aan inzichten opleveren. Dit geldt ook voor het kijken naar televisieprogramma’s, door hier afwisseling in aan het brengen kan je ook op andere ideeën gebracht worden.

Tip 4: Gebruik andere methodes dan die je gewend bent te doen!

Ben jij geneigd om alle aantekeningen en ideeën met een blauwe balpen op gelinieerd papier te zetten? Ervaar eens hoe het is om een groot wit vel papier te pakken en met allerlei kleuren potlood je ingevingen weer te geven. Je zult zien dat deze manier van werken andere talenten vraagt.

Tip 5: Verplaats je naar een andere omgeving!

Zit je de hele ochtend al op je stoel op kantoor? Ga eens even lekker naar buiten in je pauze en loop een ander rondje dan je gewend bent te doen. Loop naar een andere etage om naar de wc te gaan. Bekijk je boekenkast eens goed. Door je in een andere ruimte te omgeven, wordt je geprikkeld. Dit levert meer creativiteit op.

Tip 6: Probeer zoveel mogelijk foute ideeën te bedenken!

We zijn vaak op zoek naar dat ene juiste idee. Probeer eens zoveel mogelijk foute ideeën te bedenken. Door na te gaan wat jij als fout bestempelt, ontdek je meteen wat jij goed zou vinden. Daarnaast merk je dat er meerdere goede ideeën zijn en dat je dus keuze te over hebt.

Tip 7: Creatief Denken is vooral Creatief Doen!

We zijn geneigd te verzanden in het denken. Creativiteit ervaar je vooral als je het doet. Dus denk niet alleen na over het probleem of vraagstuk, maar onderneem actie. Start met de zin als alles zou kunnen dan… Schrijf zoveel mogelijk ideeën op zonder je oordeel te vellen. Als ideeën symbool staan voor een gaspedaal en een oordeel vellen symbool staat voor een rempedaal, dan weet je dat als je de pedalen tegelijkertijd gebruikt dit niet goed werkt.

Tip 8: Gebruik de eigenschappen van voorwerpen!

Zijn naar jouw idee al je ingevingen op? Pak dan het eerste voorwerp op wat je ziet. Benoem de eigenschappen van dit voorwerp en pas dit toe op jouw onderwerp of probleem. Bijvoorbeeld: jouw probleem is ziekteverzuim binnen de organisatie en je voorwerp is een vulpen. Een eigenschap van een vulpen kan zijn dat je de inkt bij kan vullen. Wat hebben de medewerkers nodig om hun energie bij te vullen?

Tip 9: Maak een begin!

Het klinkt simpel en dat is het ook. Maak een begin om de simpele reden dat je ergens moet starten. Wat je als eerst noteert hoeft niet direct juist te zijn, het is de weg naar je einddoel. Stel dus niet te veel eisen aan jezelf voordat je überhaupt begonnen bent. Je kunt altijd nog meerdere versies maken.

Tip 10: Vraag anderen om hulp!

Vraag je naasten om hulp. Leg uit waar je mee bezig bent en dat je vastzit. Vraag concreet om input of een zetje in de goede richting. De ideeën van een ander kan zorgen voor nieuwe associaties bij jouw onderwerp.