Vandaag weer een prachtige sessie coachen met paarden mogen begeleiden. Wat is het toch dat deze vorm van coachen zo bijzonder en effectief maakt? Vanuit eigen ervaring en die van collega paardencoaches ben ik tot de volgende punten gekomen.

In het nu Paarden leven in het nu, en zijn heel gevoelig voor alles wat er om hun heen gebeurt. De fijnste verandering in houding of intentie bij mens en dier merken ze op. Je kan je voorstellen dat dit van levensbelang is voor een prooidier. Het coachen met paarden brengt je daarom terug in het nu.

de kracht van coachen met paardenZelfinzicht en authenticiteit vergroten. Paarden voelen haarfijn aan wat oprecht is en kunnen je helpen je zelfinzicht en authenticiteit te vergroten. Ze geven je feedback over hoe je (non-verbaal) communiceert en leiding geeft. Coachen met paarden biedt een unieke leerervaring die maar moeilijk te verkrijgen is in een andere setting. Door het ervaringsgericht werken kunnen de opgedane inzichten direct vertaald worden naar de dagelijkse praktijk. Paarden zijn bijzondere coaches.

Zonder oordeel.  Zonder er een oordeel aan te verbinden, laten ze zien wat zij voelen bij jouw gedrag en houding. Deze pure, directe manier van feedback geven, zonder dubbele agenda, maakt dat we deze makkelijker accepteren en integreren

Lezen van lichaamstaal. Paarden zijn dus opvallend goed in het lezen van lichaamstaal. Mensen zijn opvallend slecht in het uitoefenen van controle over hun lichaamstaal. Via je lichaamstaal geef je van alles weg, wat je met woorden niet wil, kan of durft te zeggen. Dit is echter wat de paarden ‚horen’, of eigenlijk zien. Ze zien wat jij niet wilt, kunt of durft te zeggen. Ze zien aan je lichaamstaal hoe jij je voelt, wat je denkt en wat je behoeftes zijn. Dit kan iets anders zijn dan wat je bewust laat merken. Sterker nog: heel vaak doen we iets anders dan we diep van binnen willen. Dit betekent dat paarden jou zien zoals je echt bent.

paardenkracht- inzicht door ervaringPaarden zien wie je echt bent. Dit is precies de reden waarom paardenkracht jou kan helpen om je eigen innerlijke kracht te ontwikkelen. Om die te ontwikkelen moeten we namelijk kijken naar wie jij echt bent. Niet naar hoe de buitenwereld je ziet, maar hoe je diep van binnen bent.

 Uitnodiging tot reflectie. In een sessie coachen met paarden word je niet verteld hoe je dingen moet aanpakken, maar je wordt uitgenodigd tot reflectie, waarbij jouw eigenheid en (onontdekte) talenten centraal staan.

Metafoor voor het dagelijks leven. Het contact met het paard fungeert daarbij als metafoor voor het dagelijks leven. Met dit verschil, dat een paard niet oordeelt: zijn feedback is soms confronterend, maar altijd waardevrij.

Zacht en krachtig. Paarden zijn een geweldig voorbeeld van hoe mooi je met elkaar (en met jezelf) in balans kan leven. Ze zijn zo zacht en tegelijk zo krachtig. En dat kan jij ook zijn. Met meer paardenkracht in jezelf kan je al je dromen laten uitkomen.

Dit doen we vanaf de grond. Je hoeft dus niet op het paard te rijden. Je hoeft zelfs geen ervaring met paarden te hebben. Heb je dat wel, dan is dat ook prima. Deze ervaring zal ook voor jou totaal anders zijn dan wat je tot nu toe van de paarden gewend bent.

Bewuste en onbewuste patronen worden zichtbaar én voelbaar gemaakt. Vervolgens experimenteer je in een ongedwongen omgeving met hoe het anders kan.

Als jij doet wat jij altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. Veranderen is soms nodig, maar vaak ook moeilijk. Als je niet weet waar je moet beginnen, is coaching met paarden een unieke en geweldige manier om snel tot inzicht te komen.

Ervarend leren. In contact met het paard wordt snel duidelijk hoe het gaat, daarnaast ontdekken deelnemers gemakkelijk hoe het anders kan én kunnen ze direct oefenen met andere werkwijzen, nieuwe vaardigheden of een andere houding. Het paard reageert altijd direct en in het hier en nu. Dat maakt paarden fijne sparringspartners in het leerproces. Ervarend leren is een van de meest krachtige vormen van leren.

kracht- in zicht door ervaringVan hoofd naar hart. Paarden hebben de gave om ons uit het logische deel van het brein naar het voelen te brengen.

Een ervaring met een paard zegt meer dan 1000 woorden!

Ben je na het lezen van al deze mooie eigenschappen nieuwsgierig geworden wat coachen met paarden jou kan opleveren? neem dan direct contact op voor een gratis kennismaking