Focussen, veranderen door innerlijk aandacht

Als je:
 • Duidelijker wilt ervaren wat je voelt en wat je wilt…
 • beter wilt leren omgaan met kwaliteiten van jezelf…
 • heldere en ter zake doende beslissingen wilt nemen…
 • zoekt naar een andere manier van omgaan met een ziekte of lastige kwaal…
 • je wilt bevrijden van een blokkade (ik wil graag…, maar ik doe het niet)…
 • wilt loskomen van een verslaving (ik wil ophouden met…, maar ik doe het niet)…
 • minder negatief of hard over jezelf wilt oordelen…
 • meer zin in je leven wilt ervaren…
Dan is Focussen de vriendelijke weg naar verandering

Spanning, onvrede, altijd maar moe?
Of zo helemaal niet weten wat je wilt?
Of juist weten wat je wilt, maar vastlopen op blokkades?
Of verlangen naar meer vervulling in je leven?
Je lijf weet er alles van

focussen- '' inzicht door ervaring'Focussen leert je luisteren naar de signalen van je lijf
Focussen brengt je in contact met je innerlijk weten
Focussen helpt je je eigen weg te vinden…
En steeds meer te worden wie je bent

 

Focussen is letterlijk inzoomen, concentreren op een innerlijk gevoel dat je in jezelf oproept volgens een bepaalde methodiek.

Visie op focussen

Focussen is zowel een praktische methode als een filosofie; het gaat uit van de wijsheid van het lichaam, het biedt mogelijkheden om je eigen authentieke weg te vinden. Focussen brengt je (terug) bij je Kern
Je komt erdoor tot verrassende ontdekkingen en tot dieper inzicht in jezelf. Het bevordert jouw welzijn en dat van anderen.

Dat wat je lijf je van binnen aanreikt, is altijd zeer persoonlijk en echt.
Door respectvolle, luisterende aandacht voor wat er lijfelijk in je omgaat, kom je verder dan enkel met het denken mogelijk is. Jouw eigen – wijze – lijf wijst je de weg.

Sta eens even stil, zodat je ziel je in kan halen.” – Chinees spreekwoord

Het helpt je om vaste patronen, vicieuze cirkels waarin je verzeild bent geraakt te doorbreken. Focussen zorgt ervoor dat je diep ervaart wat er in je eigen innerlijk leeft, waar het je eigenlijk om gaat. Hierdoor ontstaat een nieuw perspectief, waarbij het lichaam je de weg wijst.

De zes stappen van focussen / focusing

Het proces van focussen kan worden onderverdeeld in zes fases. Dit stappenplan wordt gebruikt als leidraad, maar hoeft niet altijd even strict opgevolgd te worden. De stappen zijn:

 1. Ruimte maken – De eerste stap is het ontspannen van het lichaam. De aandacht wordt gericht op het ervaren van het lichaam en hoe de verschillende lichaamsdelen aanvoelen. Er kunnen dan verschillende gevoelens naar boven komen. Het is de bedoeling deze te ervaren zonder er iets mee te doen. Gevoelens worden niet veranderd maar geaccepteerd, zonder waardeoordeel.focus - '' inzicht door ervaring''
 2. Gevoelde gewaarwordingen – Bij de tweede stap van het focussen wordt er aan de hand van lichamelijke gevoelens nagegaan welke emoties en klachten momenteel het belangrijkst zijn. Deze worden op een rijtje gezet. Het is in deze stap niet de bedoeling de problemen te gaan analyseren, Je observeert jezelf als het ware met zekere afstand.
 3. Typering – In deze stap verkrijg je duidelijkheid in de kenmerken en eigenschappen van het lichamelijke gevoel. Zo’n typering neemt de vorm aan van een woord, een beeld of een zin. Vaak blijven de aanduidingen in dit stadium vaag, zoals bijvoorbeeld ‘een zwaar gevoel’, ‘onbuigzaamheid’ of ‘benauwd’.
 4. Resoneren – Door steeds heen en weer te gaan tussen de typering en het lichamelijke gevoel, wordt in deze fase de gevoelde gewaarwording getoetst aan de typering. Passen zij bij elkaar, komt het overeen? De typering en de gewaarwording kunnen en mogen veranderen, totdat zij met elkaar in overeenstemming zijn.
 5. Vragen stellen – Als vijfde stap in het focusing proces worden er vragen gesteld, ter verheldering van de klacht. zoals: wat wil dit zware gevoel mij vertellen, waar komt dit gevoel vandaan? Wat maakt dat deze steen in mijn maag nu om mijn aandacht vraagt? Daarvoor ga je eerst terug naar de gevoelde waarneming. De antwoorden op gestelde vragen zullen voortkomen uit een lichamelijke ervaring. Een dergelijke antwoord voelt vaak aan als een soort opluchting.
 6. Ontvangen – Tijdens de voorgaande stappen van het focussen, kunnen zich veranderingen voordoen. Dit kunnen bijvoorbeeld veranderingen zijn in de lichamelijke of geestelijke ervaring van de klachten. Ook kunnen er nieuwe inzichten worden opgedaan. In deze laatste stap gaat het om het ontvangen en accepteren hiervan

Focussen en coachen met paarden

Er is een duidelijke parallel tussen de werking van coaching met paarden en focussing te zien. De rust die er in een coachsessie met paarden is zorgt ervoor dat er gemakkelijk ruimte ontstaat voor ontspanning van lichaam en geest en het ervaren van lichamelijke gevoelens .Het paard merkt feilloos datgeen op wat jou van binnen bezighoudt. Hij zal zijn manier van reageren hierop afstemmen. Door het stellen van vragen helpt de coach je om woorden te geven aan hetgeen er contact met de paarden plaatsvindt. Doorvragen op deze woorden helpt je om dieper inzicht te krijgen op de thema’s die je op dit moment bezighouden. Ben je benieuwd hoe coaching met paarden jou kan helpen naar een dieper inzicht in jezelf ?Vraag dan nu een gratis kennismaking aan. kijk op … om direct contact op te nemen