In de jaren ‘70 ontwikkelden 2 Amerikaanse psychologen, Hal en Sidra Stone, de Voice Dialogue methode. Deze methode gaat er van uit dat elke persoonlijkheid bestaat uit een onnoemelijk rijke waaier van verschillende ikken zoals bijvoorbeeld de perfectionist, de zorger, de genieter, de controlehouder, de avonturier, de behager, de innerlijke criticus enzovoort… Sommige ikken komen op een manifeste manier in ons leven aan bod, andere ikken maken ook deel uit van onze persoonlijkheid maar spelen nauwelijks of geen rol.

Hoe werkt Voice Dialogue?

In een Voice Dialogue sessie leer je om vanuit een overkoepelende positie, zonder oordeel te kijken naar je ikken. Jeikken- inzicht door ervaring geeft letterlijk een fysieke plaats aan een ik en je ontdekt welke zijn kwaliteiten zijn, wanneer deze ontstaan is in je leven, waarom hij gekomen is en op welke manier hij je kwetsbaarheid beschermt. Kortom, het is een fascinerende innerlijke reis waarbij je verwonderd bent over het unieke levensverhaal van elk van je ikken.

Hoe beter we al onze ikken leren kennen, hoe meer zicht we krijgen op ons functioneren. Niet alleen vergroot onze zelfkennis, maar we hebben hierdoor ook de mogelijkheid om op andere manieren om te gaan met het leven en de situaties waar we mee te maken krijgen. Voice Dialogue leert ons immers niet alleen vanuit een overkoepelende positie naar de verschillende ikken te kijken, maar biedt ook de mogelijkheid om vanuit het “midden” verschillende stukken in te zetten. Door dit dynamische proces kunnen we afstappen van automatismen en wordt ons leven niet langer geleid door de ikken. We komen tot bewuste keuzes.

Door bewuste keuzes te maken beschermen we onze kwetsbaarheid op een efficiëntere manier en voelen we ons krachtiger bij de beslissingen die we nemen.

Psychologie van de Ikken

Voice Dialogue is een methode om in dialoog te komen met onze innerlijke stemmen. Deze behoren toe aan de verschillende delen van onze persoonlijkheid: onze ikken. Zij hebben ieder hun eigen manier van denken, voelen, gedrag en waarneming. Vaak identificeren we ons met één of meerdere deelpersoonlijkheden, waarmee we hebben leren leven, onze zogenaamde “primary selves”, terwijl andere delen van ons tevergeefs hun stem proberen te laten horen.

In Voice Dialogue worden de verschillende ‘ikken’ uitgenodigd om vrijuit te spreken, om zich in al hun energie te manifesteren. Vrijuit wil zeggen zonder tussenkomst van het ego, dat zich meestal met de kritische deelpersoonlijkheden zoals de ‘controleur’ en de ‘criticus’ identificeert. Eenmaal aan het woord blijken de delen graag te willen spreken en heel wat te vertellen te hebben op hun eigen specifieke wijze.

Dansen met energieën

ernergie- inzicht door ervaringEen belangrijk kenmerk van voice Dalogue is het feit dat het energiewerk is. In essentie zijn de delen energiepatronen die we in de loop van ons leven hebben opgebouwd, van instinctieve, gevoelsmatige, mentale en spirituele aard.

Een definatie van bewustzijn die hierbij aansluit is: het gewaar zijn en het ervaren van onze energiepatronen. Een basis van deze energieopbouw is de polariteit kwetsbaarheid-macht. Binnen deze polen speelt zich ons individuele leven af, maar fluctueren ook onze relaties. Het is juist de (vaak verdrongen) kwetsbare pool die we in Voice Dialogue weer tegenkomen en die bewustzijnstransformatie op gang brengt.

 Hoofdbestanddelen van de methodiek van Voice Dialogue

  1. Het verkennen van subpersoonlijkheden en energiesystemen. De begeleider gaat een dialoog aan met de verschillende subpersoonlijkheden of archetypen. Elk van hen krijgt een eigen plek in de ruimte, hierbij wordt vaak materiaal gebruikt om deze plek te markeren: bijvoorbeeld pionnen, stoelen, paaltjes of een stukje touw; zodat zij goed gescheiden verzelfstandigd kunnen worden, zonder dat andere subpersoonlijkheden of het Ego tussenbeide komen. Iedere subpersoonlijkheid wordt rechtstreeks aangesproken, onder volledige erkenning van haar eigen individuele belang en van haar rol als deel van de gehele persoonlijkheid. Elke subpersoonlijkheid of archetype is een welonderscheiden energiepatroon, dat het lichaam “bezielt” met zijn eigen speciale energie. De betrokkene ervaart dit van binnenuit, terwijl de begeleider afstemt op de energieën van de betrokkene en goed in de gaten houdt of er geen veranderingen in de energie plaatsvinden, zodat hij de betrokkene op tijd kan laten opschuiven naar een nieuwe plek, zodra een andere subpersoonlijkheid het overneemt. De grondgedachte van het werk is: gezamenlijke verkenning en erkenning van de subpersoonlijkheid; niet het oplossen van problemen of het najagen van een doel.
  2. voice dialogue - inzicht door ervaringVerduidelijking van het Ego In de tweede plaats weekt Voice Dialogue het Ego los van de Primaire Ikken en andere subpersoonlijkheden die daarmee samenwerken. Het Ego krijgt zijn eigen plek in het midden van de ruimte en de subpersoonlijkheden spelen hun conflicten daar rondomheen uit. Zodra een subpersoonlijkheid het Ego begint over te nemen, zal een oplettende Voice Dialoge begeleider dit opmerken en aan de betrokkene vragen een andere plaats in te nemen. Daarna zal de begeleider die nieuwe subpersoonlijkheid direct aanspreken. Op die manier wordt het Ego steeds duidelijker onderscheiden: het groeit uit tot een Bewuster Ego.
  3. Vergroting van het Gewaarzijn Tenslotte brengt Voice Dialogue het Gewaarzijn in het systeem. Er is een plek voor elk van de subpersoonlijkheden die men ervaart, er is een plek in de ruimte voor het Ego, dat coördineert en handelt en er is een plaats voor Gewaarzijn, apart van al die andere. De plaats voor het Gewaarzijn is meestal staande achter de plek van het Ego, of naast de begeleider. Nadat hij met de verschillende delen heeft gewerkt, gaat de betrokkene naar deze plaats en de begeleider vat de sessie kort en objectief samen. De betrokkene blijft stil en neemt alles waar wat er gebeurt vanaf dit stille punt, zonder te oordelen, zonder te hoeven beslissen.

ik (k)en mijn ikkenWil je meer lezen over Voice dialogue dan is het Boek ik (k)en mijn Ikken van Karin Brugman en Judith Budde een leuk boek om mee te beginnen. Klik hier voor meer informatie

Ook op internet zijn interessante stukken te vinden over voice dialogue. klik hier voor een uitgebreider uitleg over Voice dialogue. Klik hier voor een stuk van Hal en Sidra Stone zelf.

Voice dialogue met paarden

In mijn praktijk is één van de technieken die ik toepas Voice Dialogue gecombineerd met het contact met paarden. Doordat elke subpersoon uniek is in zijn energie en verbale en nonverbale uitingen reageert het paard op een unieke manier op elke subpersoon. Bijvoorbeeld door weg te rennen of juist contact te zoeken, te volgen of de leiding te nemen of zelfs te gaan rollen. Ook de reactie van de subpersoon op het paard geeft een extra mogelijkheid tot inzicht in dit deel van de persoon. Hierdoor is dit een fantastische manier om meer inzicht in jezelf te krijgen. Ben je nieuwsgierig wat voice dialogue met paarden voor jou kan beteken klik dan hier om direct contact op te nemen voor een vrijblijvende kennismaking.